Malter za zidanje i dekorativni malter

Malter za zidanje i dekorativni malter

sasomange.rs malter - Malter je vezivni materijal koji se dobija mešavinom osnovnog veziva (poput cementa ili druge vrste kreča), vode i agregata tj. peska. Obezbedite sebi malter u količini koja Vam je potrebna za radove, na sasomange.rs.

sasomange.rs malter - Malter je vezivni materijal koji se dobija mešavinom osnovnog veziva (poput cementa ili druge vrste kreča), vode i agregata tj. peska. Obezbedite sebi malter u količini koja Vam je potrebna za radove, na sasomange.rs.