Mp3 i Mp4 plejeri

Mp3 i Mp4 plejeri

sasomange.rs MP3 MP4 plejeri - Pravi napredak kod plejera postao je očigledan tek kasnije sa MP3 plejerom, koji je jedva veći od uobičajenog USB-a, a opet može da uskladišti ogromne količine podataka. Koristeći integrisanu strukturu direktorijuma, korisnici mogu da kopiraju mnogo različitih albuma svojih omiljenih izvođača na prenosne uređaje i tako nose čitavu muzičku biblioteku u džepu. Iako je MP3 datoteka i danas jedan od najčešće korišćenih muzičkih formata, već postoji naslednik. Možete da stavite više muzike na MP4 plejere i sve čujete u još boljem kvalitetu. Tehnički napredak se takođe može videti u daljem razvoju tipova datoteka. Naravno, ima nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir i kod ovih modernih uređaja, poput veličine memorije koja je posebno važna. Takođe, treba obratiti pažnju na dodatne funkcije. Da li uređaj treba da ima ekran tako da može da reprodukuje i video zapise? Ovo je zanimljivo kod MP4 uređaja jer se ovaj format može koristiti za čuvanje audio i video signala.

sasomange.rs MP3 MP4 plejeri - Pravi napredak kod plejera postao je očigledan tek kasnije sa MP3 plejerom, koji je jedva veći od uobičajenog USB-a, a opet može da uskladišti ogromne količine podataka. Koristeći integrisanu strukturu direktorijuma, korisnici mogu da kopiraju mnogo različitih albuma svojih omiljenih izvođača na prenosne uređaje i tako nose čitavu muzičku biblioteku u džepu. Iako je MP3 datoteka i danas jedan od najčešće korišćenih muzičkih formata, već postoji naslednik. Možete da stavite više muzike na MP4 plejere i sve čujete u još boljem kvalitetu. Tehnički napredak se takođe može videti u daljem razvoju tipova datoteka. Naravno, ima nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir i kod ovih modernih uređaja, poput veličine memorije koja je posebno važna. Takođe, treba obratiti pažnju na dodatne funkcije. Da li uređaj treba da ima ekran tako da može da reprodukuje i video zapise? Ovo je zanimljivo kod MP4 uređaja jer se ovaj format može koristiti za čuvanje audio i video signala.